TourTour Vlakke inlegspieŽn
 Asdiameter d mm
 Askoppel T Nm
 Effectieve spie lengte L mm
 
 Spiebreedte b mm
 Spiehoogte h mm
 Diepte spiebaan t1 mm
 Diepte spiebaan t2 mm
 Omtrekskracht Fs = T/(d/2) kN
 Afschuifspanning in spie τ = Fs /(L∑b) MPa
 Vlaktedruk p = Fs /(h/2∑L) MPa
 Wringspanning τ = T/(π/16∑dk3), dk=d-t1 MPa
Spie afmetingen: Vlakke inlegspieŽn worden het meest toegepast. De spie en spiebaan dwarsdoorsnede zijn gestandaardiseerd volgens ISO en DIN. The spielengte moet kleiner dan ongeveer 1.5 maal de asdiameter worden  gekozen om een gelijkmatige vlaktedruk te onderhouden onder invloed van een hoekverdraaiing van de as belast op torsie.

Spanningen: Omdat drukspanningen geen invloed hebben op de vermoeiingssterkte kan de vlaktedruk altijd statisch belast beschouwd worden. De vlaktedruk dient kleiner te zijn dan de rekgrens van het zwakste materiaal, veelal de flens. De schuifspanning en torsieschuifspanning wordt beperkt tot < 0.58Rp0.2  (volgens von Mises faalcriterium).

Vermoeiingssterkte: As met spiebaan dynamisch belast op torsie>>

 
www.tribology-abc.com