TourTourSCUFFING
Gear Damage

Scuffing treedt in het algemeen op bovenaan of onderaan de tandflank, gekenmerkt door materiaal verplaatsing en groeven van variŽrende diepte en breedte in de glijrichting.

Scuffing treedt op aan de tandflanken wanneer de beschermende dunne smeerfilm tussen de tanden wordt doorbroken op het moment dat een kritische temperatuur wordt bereikt. Een kortdurende overbelasting kan scuffing initiŽren (microlassen) en het oppervlak zodanig beschadigen dat de beschermende dunne smeerfilm niet meer kan worden hersteld waardoor ingrijpende maatregelen nodig zijn.

Scuffing kan worden voorkomen door het glad afwerken van de oppervlakken, het voorkomen van spanningsconcentraties en het toepassen van EP-geadditieveerde smeermiddelen.
 

 

 

www.tribologie.nl