TourTourOppervlakte vermoeiing / vermoeiingsbreuk
Rail track failure analysis >>

Uit het breukoppervlak blijkt een scheurtje geļnitieerd door oppervlakte vermoeiing, onder een schuine hoek naar binnen gegroeid te zijn, resulterend in een ernstig breukmechanisme, te weten vermoeiingsbreuk.

Uit de theorie van Hertz is bekend dat bij zuiver rollen de scheur net onder het oppervlak ontstaat en naar het oppervlak groeit, resulterend in het uitbreken van een schilfer waarbij een ondiep putje achterblijft.

In het geval van gecombineerd rollen met tractie (µ>1/9) ontstaat een vermoeiingsscheurtje aan het oppervlak (Hoofdstuk 2) en kan naar binnen groeien
 

 

 

www.tribologie.nl